Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2024 bekend!

2 november 2023

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud. Dit indexeringspercentage wordt jaarlijks bekend gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indexeringspercentage

De wettelijke indexering alimentatie voor 2024 is vastgesteld op 6,2%. De verhoging geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of dat u de alimentatie betaalt op grond van een overeenkomst (bijvoorbeeld een convenant of ouderschapsplan).

Via deze Rekentool Indexering Alimentatie kunt u heel makkelijk de indexering uitrekenen.

Wettelijke plicht

Zelfs als nergens is vastgelegd dat u de alimentatie moet indexeren, bent u verplicht dit te doen. Het is namelijk een wettelijke verplichting (artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek) om de verhoging door te voeren. Het is echter niet zo dat de alimentatiebetaler daar automatisch een bericht over krijgt. Als alimentatiebetaler moet u dus zelf per 1 januari 2024 de te betalen alimentatie met 6,2% verhogen.

Een rekenvoorbeeld: de alimentatie bedraagt in 2023 € 300,- per maand. Per 1 januari 2024 zal dit bedrag met 6,2% worden verhoogd. De alimentatie bedraagt dan (€ 300 x 1,062 =) € 318,60 per maand. Alimentatie wordt altijd aan het begin van de maand, vóóraf betaald. Voor de maand januari 2024 geldt dus dat het nieuwe bedrag vóór 1 januari 2024 moet zijn betaald.

Wat als de indexering niet wordt betaald?

Als de alimentatiebetaler de alimentatie niet zelf verhoogt, is het aan te raden om de alimentatiebetaler daarop te wijzen. U hebt als ontvanger van alimentatie namelijk recht op verhoging van alimentatie. Wordt de verhoging niet betaald, dan kan het LBIO of de deurwaarder worden ingeschakeld om de achterstallige alimentatie te innen.

Nog nooit de alimentatie geïndexeerd?

Het is mogelijk om de indexering over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht, van de alimentatiebetaler te vorderen. Hiervoor geldt wel een beperking; het recht op inning van achterstallige alimentatie en indexering verjaart namelijk na vijf jaar. Als u binnen die vijf jaar geen actie onderneemt, is het niet meer mogelijk om de niet betaalde indexering terug te vorderen.

Is er iets gewijzigd in uw situatie?

Belangrijk is ook om eens in de zoveel tijd na te gaan of de alimentatieregeling nog wel overeenkomt met jullie gezinssituatie, inkomens en kosten. De hoogte van de alimentatie kan namelijk worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Is er bijvoorbeeld een verandering in uw inkomen of gezin, dan is het verstandig om een herberekening te laten maken.

Hebt u vragen over de alimentatie, de wettelijke indexering of komt u er samen niet uit en wilt u begeleiding bij het maken van een herberekening? Neem dan contact met op met een van onze advocaten!