Je mag als werknemer tegenwoordig ook niéts meer…..

16 november 2023

In de jurisprudentie-updates van afgelopen week kwamen een aantal smeuïge arbeidsrechtzaken voorbij. Het blijft na zoveel jaren praktijk uitoefenen toch steeds weer verbazingwekkend welke capriolen er op de werkvloer worden uitgehaald. Een greep uit de berechte acties van vorige week.

De ambulanceverpleegkundige die te hard rijdt en niet heeft verteld dat hij van ontucht met patiënten wordt verdacht

Een verpleegkundige werkzaam bij Ambulance Amsterdam, laat een ambulance onbeheerd achter in een wasstraat. Met de sleutels er nog in. Daarnaast gebruikt hij de ambulance buiten werktijd, overschrijdt hij veelvuldig de toegestane maximumsnelheid met de ambulance, soms zelfs met 55 kilometer p/u én gebruikt hij de vluchtstrook. En als u nu denkt; zijn patiënten moesten vast met spoed naar het ziekenhuis… Nee. De verpleegkundige die niet eens als chauffeur op de ambulance werkzaam is, rijdt te hard en gebruikt de vluchtstrook op momenten dat daar geen enkele aanleiding voor bestaat. In amper 3 maanden tijd heeft hij (feitelijk niet toegestaan) 16 keer een ambulance bestuurd, waarbij hij maar liefst 13 (!) snelheidsovertredingen heeft begaan.

Daarbovenop blijkt hij zijn werkgever niet te hebben verteld over zijn oproep om voor de meervoudige strafkamer te verschijnen. Dit in verband met de verdenking wegens met patiënten gepleegde ontucht bij zijn vorige werkgever in de gezondheidszorg, waar hij (eveneens) als verpleegkundige had gewerkt. *NB: En in welk kader hij later veroordeeld zou worden tot gevangenisstraf + ontzetting van het recht tot uitoefening van het verpleegkundige-beroep).

Nadat in eerste instantie tussen de verpleegkundige en Ambulance Amsterdam een overeenkomst was gesloten ter minnelijke beëindiging van het dienstverband, ontbindt de verpleegkundige die deal met een beroep op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor beëindigingsovereenkomsten. Dat gebeurt in de praktijk niet veel! En (ook) hier brengt het de verpleegkundige weinig soelaas, want de kantonrechter ontbindt vervolgens op verzoek van Ambulance Amsterdam zijn contract wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Zonder toekenning van enige vergoeding. De verpleegkundige gaat nog in beroep, maar ook het Hof Amsterdam (klik hier) kwalificeert zijn handelen als ernstig verwijtbaar.

De Havenmedewerker die containers verplaatst voor criminelen, zodat cocaïne kan worden ingevoerd

Dan de werknemer die in de Rotterdamse haven als planner werkt bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de op- en overslag van zeecontainers. Op 30 mei 2022 wordt hij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van 3.793 kilo cocaïne. Uit het politieonderzoek blijkt dat onder zijn werkaccount opdracht is gegeven voor het verplaatsen van containers en ook informatie over bepaalde containers is opgevraagd (terwijl die werkzaamheden helemaal niet tot de functie van de planner behoren), waardoor het criminelen mogelijk is gemaakt cocaïne in te voeren.

De planner beroept zich zowel in de strafzaak als in de ontbindingsprocedure die zijn werkgever start om tot een einde van zijn arbeidsovereenkomst te komen, op zijn zwijgrecht. De kantonrechter Rotterdam meent dat hij echter in de relatie met zijn werkgever meer tekst en uitleg had moeten geven, contact had moeten opnemen na zijn vrijlating (wat hij niet heeft gedaan) én tijdens het gesprek met zijn werkgever op 26 mei 2022 niet eerlijk is geweest over het door de politie in zijn huis aangetroffen contante geld.

Slotsom: de rechter oordeelt op 24 oktober jl. dat de haven-planner met het omschreven gedrag zodanig ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dat zijn contract per direct en zonder vergoeding tot een einde komt. Lees hier de hele uitspraak.

De advocaat die een collega cocaïne aanbiedt en haar probeert te zoenen

En dat ook advocaten weleens over de (arbeidsrechtelijke) schreef gaan, blijkt uit de volgende uitspraak….

Op 17 november 2022 heeft een advocate haar één-na-laatste werkdag bij Bierens Advocaten. Zij heeft een meeting met een collega voor het overdragen van haar dossiers. Die betreffende collega biedt haar tijdens dit gesprek meermaals cocaïne aan, komt heel dicht bij haar zitten en probeert haar een paar keer te zoenen. Ook heeft hij met een waterkoker zijn mobiele telefoon ontsmet en achter een kastruime zelf coke tot zich genomen.

Bierens Advocaten ontslaat na toepassing van hoor en wederhoor (waarin de advocaat alles ontkent), de advocaat op staande voet. Hij vecht het aan (zie hier). Zonder succes. Én wordt door de Amsterdamse kantonrechter op 23 oktober jl. ook nog veroordeeld tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding ad € 8.425,62 bruto (twee maandsalarissen), omdat hij door schuld aan Bierens Advocaten een dringende reden tot directe opzegging van zijn contract heeft gegeven. Daar bovenop moet de advocaat ook nog ruim € 1.600,- betalen aan (forfaitaire vergoeding van de) proceskosten van het advocatenkantoor. Een duur gelopen blauwtje….

De rechtbankmedewerkster die valselijk haar eigen echtscheidingsbeschikking maakt

En dan tot slot een senior juridisch-administratief medewerker van de rechtbank Amsterdam, die uit hoofde van haar functie conceptuitspraken en -beschikkingen opstelt. Op 6 maart 2023 meldt zij vanuit huis te werken omdat ze niet fit is. Later die maand brengt zij wat dossiers die zij mee naar huis had genomen, terug naar het werk. Omdat een aantal dossiers zoek blijkt en zij tevens niet alle spoeddossiers die zij naar huis meenam heeft verwerkt, opent de rechtbank op 27 maart 2023 haar persoonlijke locker in de rechtbank, op zoek naar de missende dossiers.

In het kluisje van de 44-jarige medewerkster ligt een afgesloten rechtbankenvelop, geadresseerd aan een rechter van een andere afdeling. In de envelop zit een ‘beschikking’ d.d. 22 september 2021 inzake de echtscheiding van werkneemster en haar echtgenoot. Opgesteld vanuit de rechtbank Amsterdam en gegeven, uitgesproken en ondertekend door een fictieve (niet-bestaande) rechter en griffier. Op een kopie van de beschikking die ook in de envelop zit, zijn officiële rechtbankstempels aangebracht én in de envelop zitten ook GBA-uittreksels met de gegevens van werkneemster en haar man, verkregen in 2022 via de rechtbankautorisatie van werkneemster.

Tijdens het hoor- en wederhoorgesprek verklaart werkneemster niet eenduidig of de door haar valselijk opgemaakt stukken nu wel/niet zijn gebruikt voor het kunnen verkrijgen van een of meer leningen (waarvoor blijkens het aanwezige bewijs de kredietverstrekkers als eis stelden dat óf ook haar man mee moest tekenen óf mevrouw moest aantonen dat zij gescheiden was). Duidelijk wordt wel dat zij nog steeds getrouwd is met haar man.

Werkneemster wordt op staande voet ontslagen en er wordt aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. De Kantonrechter Haarlem beoordeelt het ontslag op staande voet op 20 oktober jl. terecht (uitspraak). Als ambtenaar bij de rechtbank mochten aan werkneemster hoge integriteitseisen worden gesteld. Het opmaken van een valse beschikking, het gebruiken van officiële stempels van de rechtbank en het in strijd met interne protocollen opvragen van GBA-gegevens voor niet-functionele doeleinden, zijn gedragingen die niet met deze eisen zijn te verenigen. Zij leveren niet alleen een dringende reden voor ontslag op, maar mogelijk zelfs ook een (ambts)misdrijf. De door werkneemster aangedragen schrijnende privéomstandigheden en financiële impact van het ontslag, rechtvaardigen niet de conclusie dat van een ontslag op staande voet geen sprake kan zijn.