Dubbele achternaam voor kinderen geboren na 1 januari 2016 mogelijk per 1 januari 2024

18 oktober 2023

Op 29 september 2023 is bekend gemaakt dat de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam per 1 januari 2024 in werking zal treden.

Wat houdt deze wet in?

Deze wet maakt mogelijk dat ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen, zodat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Hiermee wordt volgens de regering tegemoet gekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzerecht in het naamrecht.

Hoe is de wet tot stand gekomen?

Het voorstel van deze wet werd al gedaan in december 2021. Op 13 september 2022 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2023 ingestemd met het wetsvoorstel.

Hoe werkt het?

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind of bij de erkenning kiezen voor een combinatie van hun achternamen. De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven.

Voor de groep mensen die op dit moment al een meervoudige achternaam hebben wordt een uitzondering gemaakt. Deze dubbele achternaam zal als enkelvoudige geslachtsnaam gezien worden na inwerkingtreding van de wet.

Stel dat uw achternaam Benali is en de achternaam van uw partner is Van Veen en u krijgt een kind dat u de voornaam Sofie geeft. Vanaf 1 januari 2024 kan zij dan als volgt heten:

  • Sofie Benali
  • Sofie van Veen
  • Sofie Benali van Veen
  • Sofie van Veen Benali

De naamskeuze voor het eerstgeboren kind geldt ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Als uw kind met een dubbele achternaam later zelf kinderen krijgt dan zijn de mogelijkheden voor die kinderen:

  • de dubbele achternaam van de vader of duomoeder
  • de dubbele achternaam van de moeder
  • een combinatie: beide ouders geven 1 van hun achternamen door.

Indien de achternaam van de moeder ‘Benali van Veen’ is en de achternaam van de vader of duomoeder is ‘Verschoor Jacobs’, dan kan er dus gekozen worden voor óf de dubbele naam van de moeder of de dubbele naam van de vader of duomoeder óf je maakt een combinatie van een van de oorspronkelijke namen bijvoorbeeld ‘Benali Verschoor’, in dat geval komen de namen Van Veen en Jacobs te vervallen.

Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind  automatisch de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag?

Ja, er zal een eigen bijdrage gelden van € 50,- per kind (en € 37,50 voor tweede en volgende kinderen eenzelfde ouderpaar).

Wat als ik de achternaam van mijn kind met terugwerkende kracht wil wijzigen in een dubbele achternaam?

De wet was oorspronkelijk alleen bedoeld voor kinderen die na de inwerkingtreding worden geboren, maar tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is een aanvulling gemaakt, waardoor het nu mogelijk is dat ouders van kinderen geboren op of na 1 januari 2016 alsnog een dubbele achternaam aan hun kind kunnen geven.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0183-356752 of info@karakteradvocaten.nl