Auto gekocht van een ontvangen ontslagvergoeding? Niet altijd handig volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden

19 september 2023

In een zaak die recent speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde het hof dat het niet zo handig was om een auto te kopen met een ontvangen ontslagvergoeding. Waarom het hof tot dit oordeel kwam, leest u hier.

In deze zaak werd door de man verzocht om een wijziging van de kinderalimentatie omdat er in verband met de beëindiging van zijn dienstverband sprake was van inkomensverlies. Het dienstverband werd door de werkgever beëindigd onder toekenning aan de man van een netto transitievergoeding van € 11.530,27. Met een dergelijke ontslagvergoeding kan een eventueel lager inkomen voor een bepaalde tijd worden aangevuld. De man koos er echter voor om een groot deel van de ontslagvergoeding (€ 8.000,-) te gebruiken om een auto te kopen.

Het hof is in deze zaak van oordeel dat het in het licht van zijn onderhoudsverplichting jegens het minderjarige kind onacceptabel is dat de man zijn ontslagvergoeding niet heeft gebruikt om geruime tijd zijn inkomen aan te vullen, waarvoor de vergoeding bedoeld is, maar om een auto te kopen. Niet is gebleken dat de aanschaf van de auto noodzakelijk was om een baan te vinden. Het voorgaande geldt temeer nu de man in de echtscheidingsprocedure zowel een auto als een scooter toegedeeld had gekregen. Het hof is dan ook van oordeel dat van de man mag worden verwacht dat hij de auto niet had gekocht althans verkoopt om aan zijn onderhoudsverplichting jegens zijn minderjarige kind te voldoen. Daarbij overweegt het hof in dat kader ook nog dat, in de situatie waarin de man reeds een auto en scooter in zijn bezit heeft, (extra) autolasten ook niet prevaleren boven zijn onderhoudsplicht jegens het minderjarige kind.

Het voorgaande neemt in deze zaak echter niet weg dat de man inmiddels een uitkering, en daarmee een lager inkomen, ontvangt. Daarnaast heeft de man moeite om zijn financiën te overzien en wordt de man geconfronteerd met verschillende schulden welke ook door de vrouw zijn erkend. Vanwege de kwetsbare financiële situatie van de man is ten behoeve van de man bij beschikking bewind ingesteld. Het hof ziet in het voorgaande dan ook aanleiding om de door de man te betalen kinderalimentatie te matigen. Bij de vaststelling van het bedrag neemt het hof wel in aanmerking dat de man de ontslagvergoeding had moeten gebruiken om zijn inkomen maandelijks een zekere periode aan te vullen zodat hij de vastgestelde kinderalimentatie nog enige tijd aan de vrouw had kunnen voldoen.

Betaalt u kinderalimentatie en is er in uw geval sprake van inkomensverlies? Neemt u dan gerust contact op met onze personen- en familierechtspecialisten Elize van Veen of Anne Jo Broekhuizen om te kijken of zij iets voor u kunnen betekenen. Voor andere vragen met betrekking tot personen- en familierecht kunt u uiteraard ook bij ons terecht.