Zieke werknemer mag (wel) thuis zijn oprit bestraten

21 april 2023

Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt wordt geacht door de bedrijfsarts voor zowel zijn eigen als aangepast werk, verricht werkzaamheden aan de oprit bij zijn woning. Zijn werkgever vertrouwt zijn gestelde ziekte dan al enige tijd niet en laat de werknemer toevallig op dat moment volgen door een detective. Die maakt beelden van het bestratingswerk dat de werknemer uitvoert. Nadat de werkgever daarvan kennis neemt en de werknemer heeft geconfronteerd met de bevindingen van de detective, wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Omdat ‘hij de bedrijfsarts en werkgever onjuist zou hebben geïnformeerd over zijn ziekte en ondanks dat de bedrijfsarts dit heeft verboden, zware arbeid heeft verricht tijdens zijn ziekte’.

De werknemer vecht zijn ontslag aan. Met succes. Hij bestrijdt dat bij het leggen van zijn oprit sprake is geweest van zware arbeid. De Kantonrechter Roermond (klik hier) ziet op de beelden van de detective dat de werknemer bij het bestratingswerk een rustig en ontspannen tempo heeft aangehouden. En hij krijgt de indruk dat er maar een betrekkelijk lichte fysieke inspanning is geleverd door de werknemer. Anders dan de werkgever meent geven de beelden de rechter niet de indruk dat de werknemer onder een bepaalde tijdsdruk zware inspanningen heeft verricht.

Uit de verklaring van de bedrijfsarts volgt strikt genomen ook niet dat de werknemer de bestratingswerkzaamheden niet zou hebben mogen verrichten. De bedrijfsarts meldt weliswaar dat de werknemer bepaalde fysieke beperkingen heeft, maar verbindt daar niet de conclusie aan dat hij helemaal geen fysieke inspanning mag leveren. Het bestratingswerk heeft de werknemer daarbij pas twee maanden na het betreffende rapport van de bedrijfsarts uitgevoerd en het is aannemelijk dat hij toen sowieso ook alweer zwaarder belast mocht worden. Kort en goed: de verklaring van de bedrijfsarts uit april is geen onderbouwing voor de stelling van werkgever dat de werknemer met het bestraten van zijn oprit in juni, een aanwijzing van de bedrijfsarts heeft overtreden. En al helemaal niet van de bewering van de werkgever dat daardoor het herstel van de werknemer is belemmerd.

Het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet gaat dus van tafel. Omdat de werknemer ter zitting bij de rechter echter erkent dat de verhoudingen tussen partijen inmiddels verstoord zijn, komt er toch een einde aan zijn arbeidsovereenkomst. Maar dan wel met inachtneming van de opzegtermijn (en dus aansluitende WW-aanspraak) én een vergoeding van ruim € 28.000,-.

Dat arbeidsongeschikte werknemers tijdens ziekte niet binnen op de bank hoeven te blijven liggen is trouwens bestendige rechtspraak. Zo was het een zieke werknemer die onder meer beperkingen had voor het strekken en buigen van zijn armen, traplopen en het lopen van bochten, niet verboden om regelmatig marathons te lopen of de dakgoten van zijn woning te vervangen (zie uitspraak). Een andere zieke werknemer mocht gewoon verhuisactiviteiten verrichten (zie hier), terwijl in een derde situatie een werkgever fors op de vingers werd getikt en € 55.000,- moest betalen aan de werknemer omdat zij prematuur en ontoelaatbaar een recherchebureau had ingeschakeld (zie hier).

Natuurlijk hangt het altijd van de omstandigheden van het geval af wat in een specifieke situatie nu wel of niet is toegestaan aan privéhandelingen van de werknemer tijdens ziekte en controle daarvan. Twijfelt u over de juistheid van de door uw werknemer genoemde arbeidsongeschiktheidsklachten? Overweegt u de inschakeling van een detective of recherchebureau om de gangen van uw zieke werknemer te laten controleren? Of bent u juist die werknemer die twijfelt wat u tijdens ziekte wel of niet mag doen? Ons arbeidsrechtteam denkt graag mee!

Mail naar info@karakteradvocaten.nl of bel 0183-356752 en vraag naar Saïdjah of Hellen.