Betaalt uw ex niet het afgesproken bedrag op de kinderrekening?

7 februari 2023

Indien er in een ouderschapsplan afspraken zijn gemaakt over het periodiek storten van een bepaald bedrag op een kinderrekening door (één der) partijen, het betreffende echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan integraal onderdeel uitmaakt van de beschikking en één van de partijen komt deze afspraak niet na, dan kunt u de betreffende vordering – voorzien van de originele grosse van de beschikking en een overzicht van het openstaande bedrag – overdragen aan de deurwaarder voor incassomaatregelen.

Uit een zaak die speelde bij de rechtbank Den Haag waarbij een deurwaarder zich afvroeg of er sprake was van een executoriale titel volgde namelijk dat er sprake is van een executoriale titel indien het ouderschapsplan waarin partijen afspraken hebben gemaakt over het periodiek storten van een bepaald bedrag op een kinderrekening integraal onderdeel uitmaakt van een beschikking. Uit dit vonnis volgt overigens wel dat de overeengekomen betalingsverplichting voldoende duidelijk dient te zijn omschreven. Het moet dus voor de deurwaarder duidelijk zijn van welke betalingsverplichting sprake is.

Dus komt uw ex-partner de in het ouderschapsplan voor de kinderrekening opgenomen betalingsverplichting niet na en lukt het u niet om dit in gezamenlijkheid met uw ex-partner op te lossen of te regelen, dan kunt u de vordering overdragen aan de deurwaarder zodat de deurwaarder incassomaatregelen jegens uw ex-partner kan treffen.

Let op: Karakter Advocaten zal u te allen tijde eerst adviseren om hierover in gesprek te gaan met uw ex-partner. Het inschakelen van een deurwaarder kan de communicatie tussen partijen verharden. Dit kan ook worden opgemerkt door de kinderen. Het blijft in het belang van de kinderen dat de communicatie tussen de ouders zo harmonieus mogelijk verloopt en zij gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Slechts in het geval u er echt niet uitkomt met uw ex-partner kunt u overwegen om een deurwaarder in te schakelen.