Een nieuw jaar: tijd om de balans op te maken! Betaalt u nog wel het juiste alimentatiebedrag?

5 januari 2023

Even geleden informeerden wij u over de wettelijke indexering, waardoor de maandelijkse alimentatiebedragen per 1 januari 2023 weer zijn verhoogd. Wellicht vraagt u zich zo aan het begin van het nieuwe jaar af of het bedrag dat u maandelijks betaalt of ontvangt, nog wel klopt. Zeker met alle prijsstijgingen van de afgelopen tijd is, is het zinvol om de balans op te maken voor uw financiën.
In dat verband is het goed om te weten welke veranderingen er op het gebied van alimentatie relevant zijn. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor u op een rij.

Woonbudget i.p.v. werkelijke woonlast
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de hoogte van partneralimentatie anders berekend dan voorheen. Vanaf dit jaar wordt er bij de berekening van partneralimentatie namelijk niet langer gerekend met werkelijke woonlasten, maar met een zogenaamd ‘woonbudget.’

Deze woonlasten zijn van invloed, omdat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de vaste lasten die zowel de alimentatiebetaler als de alimentatieontvanger heeft. De woonlasten zijn vaak de grootste kostenpost, waardoor deze een grote rol spelen bij de berekening van de alimentatie.

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt er sinds enkele jaren gerekend met een forfaitaire woonlast van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Vanaf 2023 zal ook bij partneralimentatie rekening worden gehouden met dit zogeheten ‘woonbudget’. Hierdoor zullen er in de toekomst minder wijzigingen nodig zijn als de woonlast verandert en worden de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperkt.

Uitzondering bevestigt de regel
Het is natuurlijk goed mogelijk dat het forfaitaire woonbudget in bepaalde gevallen leidt tot onredelijke situaties. Voor die gevallen bestaat de mogelijkheid om af te wijken van het woonbudget en wél met de werkelijke woonlast te rekenen.

Denk bijvoorbeeld aan een hoog inkomen in combinatie met lage werkelijke woonlasten (of andersom), waardoor het woonbudget van 30% van het inkomen in verre mate afwijkt van de werkelijke situatie.

Het moet dan wel gaan om werkelijke woonlasten die niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. De woonlast moet daarnaast duurzaam aanmerkelijk hoger of lager zijn dan het woonbudget. Met andere woorden: de hogere of lagere woonlast mag niet tijdelijk zijn (bijvoorbeeld door tijdelijk inwonen bij ouders, waarbij er slechts voor een korte periode geen sprake is van een woonlast).

Aanpassing ‘jusvergelijking’
Vanaf 2023 zal er ook op een andere manier worden berekend of de alimentatieontvanger onder aan de streep niet méér te besteden heeft dan de alimentatiebetaler. Voorheen werd dit berekend door de zogenaamde jusvergelijking, waarbij gekeken werd wat er aan vrije bestedingsruimte overblijft nadat aan de eerste levensbehoeften is voldaan. Vanaf dit jaar wordt er echter gekeken naar wat partijen feitelijk te besteden hebben. Dit moet gelijk zijn nadat de alimentatie is betaald. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in die vergelijking meegenomen.

Fiscale wijziging: aftrektarief flink omlaag
Een andere wijziging die van invloed is op de hoogte van de partneralimentatie is dat het aftrektarief voor partneralimentatie vanaf 2020 tot en met 2023 stapsgewijs is afgebouwd. Sinds 2020 geldt dat de alimentatiebetaler met een inkomen van € 68.507,- of hoger minder partneralimentatie kan aftrekken.

De maximale aftrek in 2019 was 51,75% en vanaf 2023 jaar 37%. Concreet betekent dit dat alimentatiebetalers met een hoog inkomen en met afspraken over partneralimentatie van 2019 of eerder, minder belasting terugkrijgen dan voorheen. Een herberekening kan dus zinvol zijn.

Reden voor wijziging?
De genoemde wijzigingen kunnen reden geven om het bedrag dat u aan alimentatie ontvangt of betaalt opnieuw te berekenen. Let wel: de genoemde wijzigingen alleen zijn niet altijd voldoende. Het is vooral belangrijk of er in uw financiële of persoonlijke situatie iets is gewijzigd, denk bijvoorbeeld aan:

• Een substantiële verhoging of verlaging van uw inkomen;
• De geboorte van een kind, waardoor u meerdere kinderen moet onderhouden;
• Opnieuw trouwen of samenwonen;
• Een substantiële verhoging of verlaging in uw woonlasten (niet tijdelijk!).

Vraagt u zich af of de verandering die er in uw leven is, reden geeft om een herberekening te maken van het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt? Neem dan vooral contact op met een van onze advocaten om dit te laten checken via 0183-356752 of info@karakteradvocaten.nl