IT NEEDS A VILLAGE TO RAISE A CHILD!

22 december 2022

Last but not least zullen wij in deze blog aandacht geven aan enkele andere belangrijke familieleden zoals stiefouders, (half)broers- en zussen. Ook zij kunnen een (grote) rol spelen in het leven en de ontwikkeling van kinderen.

Vermeldenswaardig is dat het enkele bestaan van een familierechtelijke betrekking op zich niet voldoende is om aan te nemen dat sprake is van ‘family life’ terwijl er omgekeerd sprake kan zijn van ‘family life’ met iemand (zonder familierechtelijke betrekking) die een nauwe persoonlijke betrekking heeft met het kind of de kinderen.

‘Family life’ is vaak een voorwaarde om bepaalde verzoeken aan de rechtbank te kunnen doen, zoals een verzoek om omgang en/of een verzoek om informatie.

Even wat voorbeelden ter verduidelijking:

  1. Een volle zus (bloedband) wil graag een omgangregeling met een jonger zusje, maar krijgt dit niet omdat er geen sprake is (geweest) van ‘family life’.
  2. Een stiefmoeder (zonder bloedband) wil graag geïnformeerd worden over haar stiefkinderen en dit wordt toegewezen omdat er wél sprake is van ‘family life’.

Kortom: het bestaan van ‘family life’ (een nauwe persoonlijke betrekking) is doorgaans essentieel voor het verkrijgen van contact en/of informatie van en over kinderen voor andere mensen dan de juridische ouders.

Hieronder verwijzen wij kort naar drie uitspraken van rechters in welke zaken een stiefmoeder, een zus en een halfbroer bepaalde verzoeken hebben gedaan.

Rechtbank Midden-Nederland 18 mei 2021 (informatierecht stiefouder)

In deze zaak gaat het om vijf minderjarige kinderen. De ouders zijn gescheiden. Op enig moment woonden er twee kinderen bij de vader en drie kinderen bij de moeder. De kinderen stonden al enige tijd onder toezicht, maar op enig moment zijn de twee jongste kinderen die bij moeder woonden uithuisgeplaatst. Zij zijn bij vader geplaatst.

Vader heeft aan de rechtbank verzocht om het hoofdverblijf van de twee uithuisgeplaatste kinderen bij hem te bepalen. Dat verzoek is toegewezen.

Opvallend in deze zaak is dat ook is verzocht om te bepalen dat stiefmoeder ten aanzien van de vier jongste minderjarige kinderen het recht krijgt om geïnformeerd en geconsulteerd te worden over deze kinderen én dat zij bij gesprekken aanwezig mag zijn.

Moeder heeft bezwaar tegen het verzoek over het recht op informatie, onder andere omdat zij ondanks een verzoek daartoe nog geen kennis heeft gemaakt met de stiefmoeder.

Net als bij een verzoek om omgang, speelt ook hier de toetst – of sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking (‘family life’) – een rol. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van ‘family life’ omdat de stiefmoeder intensief betrokken is bij de verzorging en opvoeding van de vier kinderen. Ook is dit verzoek niet in strijd met de belangen van de kinderen.

De rechtbank wijst het verzoek van de stiefmoeder dan ook toe.

De volledige uitspraak vindt u hier.

Rechtbank Noord-Nederland 30 juni 2021 (zus verzoekt omgang met minderjarig zusje)

Met het delen van deze uitspraak willen wij vooral uitlichten dat het als zus mogelijk is om een omgangsregeling te verzoeken. De familierechtelijke betrekking (namelijk het zijn van zussen) staat vast en al hadden zij nauw samengeleefd, was de kans groot dat er een omgangsregeling bepaald zou worden. Echter, in deze zaak was dit niet zo. De verzoekende zus in deze zaak is samen met haar oudere zus en jongere broertje op hele jonge leeftijd (3 jaar) uit huis geplaatst. Zij zijn alle drie in afzonderlijke pleeggezinnen opgegroeid. Pas 5 jaar later is het jongste zusje geboren. De verzoekende zus en het minderjarige zusje (van 8 jaar jonger) hebben nooit in gezinsverband met elkaar geleefd. Overigens is dit jongste zusje later ook uit huis geplaatst en woont sinds 1,5 bij haar tante en diens partner.

Er waren ook geen andere bijkomende omstandigheden, waardoor het verzoek om omgang tussen de zussen is afgewezen.

De volledige uitspraak vindt u hier.

Rechtbank Oost-Brabant 10 september 2019 (Halfbroer vordert omgang met minderjarige halfzus)

In deze zaak was sprake van een familierechtelijke betrekking (halfbroer en -zus) én er was sprake van een nauwe persoonlijke betrekking, dus de minderjarige halfzus had recht op omgang met haar halfbroer. Toch heeft de rechtbank het verzoek om omgang in kort geding afgewezen, omdat een kort geding zich niet leent voor een uitgebreid onderzoek naar de ontzeggingsgronden.

Kortom: het is geen garantie dat er een omgangsregeling komt als er sprake is van ‘family life’, want daar kunnen altijd nog de ontzeggingsgronden om de hoek komen kijken. Nu komt dit gelukkig niet zo heel vaak voor, maar soms is het beter als er (even) geen contact is.

De volledige uitspraak vindt u hier.

It needs a village to raise a child!

Familierecht is meer dan alleen maar het recht toepassen! Wij doen dit met liefde!

Bellen mag, maar samen oplossen is beter!