Rechtsgeldig ontslag op staande voet na aanraken borst vrouwelijke collega

20 juli 2022

De lijn in de rechtspraak omtrent seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag lijkt strenger te worden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 juni 2022 (klik hier) geoordeeld dat een 58-jarige werknemer met een 17-jarig dienstverband, terecht op staande voet is ontslagen nadat hij (ongevraagd) de borst van een vrouwelijke collega heeft aangeraakt.

Wat is er gebeurd?

Op 29 oktober 2020 loopt de werknemer met zijn collega mee naar haar auto, waar zij een tijdje staan te praten. Aan het einde van het gesprek maakt werknemer een opmerking over de borsten van zijn collega. Deze collega meldt diezelfde dag per e-mail aan de werknemer dat zij het op prijs stelt als hij niet maar aan haar borsten zit. Een kleine week later meldt zij aan de leidinggevende van de werknemer dat als zij nogmaals wordt lastiggevallen door de werknemer, zij een klacht zal indienen.

De werknemer wordt hierop door de werkgever uitgenodigd voor een gesprek en na toepassing van hoor en wederhoor op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend en/of seksuele intimidatie van een collega. Nadat eerst de Kantonrechter al oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht was, doet nu ook het Hof dit.

Rechtsgeldig ontslag op staande voet

Volgens het Hof heeft er deugdelijk onderzoek naar het voorval plaatsgevonden door de werkgever. Waarna het ontslag op staande voet na goedkeuring van de Raad van Bestuur van werkgever voortvarend is gegeven. Het verhaal van de vrouwelijke collega is daarbij steeds consistent geweest, terwijl de werknemer wisselende verklaringen heeft afgelegd die voorts tegenstrijdig zijn met ander aanwezig bewijs. Daar komt bij dat de werknemer nooit de beschuldiging van het aanraken van de borst van zijn collega heeft betwist.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden acht de gedragingen van de werknemer zo buitengewoon ernstig dat het gegeven ontslag op staande voet (opnieuw) geldig wordt geacht. De vrouwelijke collega is door het voorval arbeidsongeschikt geraakt en ondergaat behandeling. De persoonlijke omstandigheden dat de werknemer op leeftijd is, nog geen nieuwe baan heeft gevonden en door de situatie in echtscheiding ligt, maakt de situatie niet anders. Het handelen van de werknemer wordt voorts zo ernstig verwijtbaar geacht dat de werknemer ook geen recht heeft op de transitievergoeding.

Heeft u vragen? Bel met onze arbeidsrechtspecialiste Hellen de Werd via 0183 – 35 67 52 of mail haar via hellen@karakteradvocaten.nl.