Wetsvoorstel gezamenlijk gezag bij erkenning

11 mei 2022

Het recht is een ‘living instrument’ en gaat mee met een veranderende samenleving. Tegenwoordig zijn er verschillende samenlevingsvormen. Zo hebben we het samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Wanneer hier de geboorte van een kind bij komt kijken is het handig om het gezag hierover te regelen. Echter is het nu zo dat wanneer een kind geboren wordt het niet vanzelfsprekend is dat ouders het gezamenlijk gezag hierover hebben bij erkenning van het kind. Hier komt misschien door het wetsvoorstel gezamenlijk gezag bij erkenning verandering in.

De huidige situatie

Wanneer een kind geboren wordt, wordt dit automatisch bij geboorte erkend door de moeder. Door erkenning heeft de moeder ook direct het gezag over het kind. Bij de vader ligt dit net wat ingewikkelder, specifiek wanneer een vader niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. In deze situatie moet de vader het kind erkennen en daarna nog het gezag aanvragen bij een rechtbank om samen het gezag te hebben over het kind. Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt gaat dit wel automatisch.

Het wetsvoorstel

Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om bovenstaande situatie te wijzigen. Het voorstel regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege gezamenlijk het gezag krijgen. Men hoeft dan niet meer het gezag aan te vragen bij de rechtbank na erkenning. Het voorstel neemt het onderscheid weg tussen gehuwde en ongehuwde ouders en zorgt ervoor dat er minder conflicten zullen ontstaan, omdat beide ouders gelijk worden gesteld.

Van belang is de modernere kijk op het verband tussen een samenlevingsvorm en een duurzame opvoedingsrelatie. Samen een kind opvoeden vereist tegenwoordig niet meer dat je een bepaalde samenlevingsvorm hebt (huwelijk, geregistreerd partnerschap). [1]

De verandering

Conflicten over gezag ontstaan vooral wanneer ouders uit elkaar gaan. Het wetsvoorstel is dan ook positief omdat wanneer ouders uit elkaar gaan onder het nieuwe voorstel, het gezamenlijk gezag blijft. De eerste kamer schrijft op zijn website; ‘Volgens de [politieke partij] draagt gezamenlijk gezag bij aan gelijkwaardige opvoeding door beide ouders. Met dit wetsvoorstel wordt het van ‘nee, tenzij’ straks ‘ja, tenzij’ en verdwijnt het verschil tussen kinderen van gehuwde ouders en kinderen van ongehuwde ouders’.

Conclusie

Door dit nieuwe wetsvoorstel zullen beide ouders een gelijk uitgangspunt tegenover het kind hebben en is het familierecht in overeenstemming met de moderne samenleving waarin wij leven.

Elke relatie is anders, waardoor maatwerk-advies heel belangrijk is. Wilt u meer weten over welke rechten een kind heeft binnen de conflicten die er tussen ouders kunnen zijn of komt u er samen met de andere ouder van uw kind niet uit? Neem dan contact op met één van onze advocaten via 0183 – 35 67 52 of mail via info@karakteradvocaten.nl.

[1] https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20220315/gezamenlijk_gezag_bij_erkenning