Vervalsen Corona-testbewijs leidt tot ontslag op staande voet

25 januari 2022

Een zieke werknemer die nog geen 4 maanden in dienst is heeft klaarblijkelijk geen zin om naar een afspraak bij de bedrijfsarts te gaan. Hij meldt de werkgever dat hij niet kan komen omdat hij positief getest is op Corona. Bij dit afmeldingsbericht stuurt hij ongevraagd een testbewijs mee dat op 7 augustus 2021 zou zijn afgegeven door het Coronatestcenter.

De werkgever constateert dat de geboortedatum op het testbewijs niet de geboortedatum van de werknemer is. Daarnaast wijkt het lettertype waarmee de naam van de werknemer staat vermeld af van de rest van de tekst op het testbewijs.

De werknemer wordt gevraagd om een reactie, maar reageert niet. Tijdens een gesprek kort hierna zegt hij tegen de werkgever de onregelmatigheden in het testbewijs niet te kunnen verklaren. Maar ook dat hij niet twijfelt aan de echtheid daarvan.

De werkgever neemt vervolgens contact op met het Coronatestcenter. Die meldt dat het geen testlocatie heeft in Rotterdam én dat de op het door de werknemer overhandigde testbewijs genoteerde samplenummer al ruim 2 maanden niet meer wordt gebruikt. Kortom: het testbewijs dat de werknemer aan de werkgever heeft gestuurd ter vermijding van de bedrijfsartsafspraak, is vals.

De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Hij vecht dit ontslag aan, maar voert in de procedure nauwelijks verweer en komt niet eens naar de zitting. De kantonrechter Rotterdam oordeelt (klik hier) dat voldoende vast is komen te staan dat het door de werknemer verstrekte testbewijs vervalst is. Dat in combinatie met de korte duur van het dienstverband en het blijven volharden dat het om een authentiek bewijs ging terwijl de werkgever haar twijfels uitte, maakt dat het ontslag op staande voet stand houdt.

Het contact opnemen door de werkgever met het Coronatestcenter om navraag te doen naar de geldigheid van het testbewijs levert overigens geen privacy-schending op. Dit omdat de werknemer (uit zich)zelf had gemeld dat dit de instantie was waar hij was getest, de werkgever geen ander geschikter en minder verstrekkend middel had om de waarheid over de echtheid van het bewijs boven tafel te krijgen én de werkgever maar liefst 2 x bij de werknemer had gevraagd om duidelijkheid maar de werknemer – ondanks de diverse signalen dat dit niet zo was – bleef volhouden dat het bewijs echt was.

Heeft u vragen? Bel met onze arbeidsrechtspecialiste Hellen de Werd via 0183 – 35 67 52 of mail haar via hellen@karakteradvocaten.nl.