Wat verandert er op arbeidsrechtelijk vlak in 2022?

Een korte opsomming van de wijzigingen:

 • De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2022 € 86.000,- bruto (of maximaal 1 bruto jaarsalaris als dat hoger is).
 • Werkgevers mogen per 1 januari 2022 een onbelaste vergoeding voor thuiswerken geven, van maximaal € 2,- per thuisgewerkte dag of een gedeelte ervan. Waarmee door het thuiswerken gemaakte extra kosten voor onder meer water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier worden gecompenseerd. Dit mag via een vaste maandelijkse vergoeding (op basis van een thuiswerkpatroon) of op declaratiebasis. Let op: voor eenzelfde werkdag kan een werkgever niet tegelijkertijd een thuiswerkkostenvergoeding én een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven; er zal een keuze moeten worden gemaakt als de werknemer een gedeelte van de dag thuis en een gedeelte van de dag op kantoor werkt.
  • NB: uit een door werkgeversvereniging AWVN uitgevoerd onderzoek onder 450 bedrijven blijkt dat 60% van de Nederlandse werkgever vindt dat 2 dagen per week thuiswerken de norm kan worden.
 • Rookruimtes op de werkvloer (in gebouwen en in ruimtes en inrichtingen waar werknemers werken) zijn per 1 januari 2022 verboden. Ook bedrijfsvoertuigen moeten rookvrij zijn. Werkgever mogen wel een beschutte rookplek inrichten op een buitenterrein bij het bedrijfsgebouw. Bij overtreding van het rookverbod kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit boetes opleggen aan de werkgever.
 • Werknemers mogen vanaf 1 januari 2022 al na 3 maanden stemmen en zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Een uitzendkracht bouwt al na 15 maanden (in plaats van 24) medezeggenschapsrechten of en heeft na 18 maanden actief en passief kiesrecht. Als een bedrijf veel uitzendkrachten heeft kan hierdoor de ondernemer ook (eerder) een ondernemingsrecht moeten instellen.
 • Als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt moet de werkgever met terugwerkende kracht (weer) een hoge WW-premie betalen. De tijdelijke opschorting van deze regel tijdens de coronacrisis is vervallen.
 • Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat per 1 januari 2022 naar € 1.725,- bruto per maand.
 • Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 zelf bij het UWV tot € 1.000,- aanvragen voor een scholingsactiviteit. Dit zogenoemde STAP-(Stimulans arbeidsmarktpositie)-budget is beschikbaar voor iedereen en staat los van de relatie met de werkgever. Niet alleen werknemers, ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken.
 • Met ingang van 1 augustus 2022 komt op basis van de wet of een cao verplichte scholing en de daarmee gemoeid gaande arbeidstijd, altijd voor rekening van de werkgever en de werkgever mag daarvoor niet langer een studiekostenbeding afspreken. Vanaf 1 augustus 2022 mag de werkgever verder alleen nog onder strikte voorwaarden nevenwerkzaamheden verbieden en moeten arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten (zoals proeftijd, scholingsrecht en regels/procedures met betrekking tot ontslag) bij de start van een nieuwe baan duidelijk(er) op papier worden gezet. TIP: laat uw arbeidsovereenkomsten controleren om deze in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving.
 • (beide) Ouders hebben vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 weken recht op een ouderschapsverlofuitkering bij opname van ouderschapsverlof. Deze uitkering bedraagt (vooralsnog) 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximumdagloon. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste jaar na de geboorte worden opgenomen. De 17 overblijvende weken ouderschapsverlof – op te nemen tot de 8e verjaardag van het kind – blijven onbetaald.

Als u vragen heeft over een of meer onderwerpen; neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Hellen de Werd via hellen@karakteradvocaten.nl of 0183-356752.