Vaccinatiestrategieën vliegen ons om onze oren, maar wat mag een overheid nou eigenlijk wel en wat niet? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat de Tsjechische overheid sancties mag opleggen aan burgers die zich niet laten vaccineren (waarbij het ging om vaccinaties tegen de bescherming van kinderziektes). Dit niet alleen in de vorm van ontzeggingen van deelname aan de publieke levenssfeer, maar ook in de vorm van boetes.

Wat is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is één van de meest gezaghebbende gerechten in Europa. Het Hof doet uitspraak over (vermeende) schendingen van fundamentele rechten door overheden tegen burgers. Het Hof is in Europa het laatste redmiddel en kan alleen aangezocht worden om te oordelen wanneer iemand alle nationale rechtsmiddelen al heeft uitgeput.

De uitspraak
Op donderdag 8 april 2021 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich uitgesproken over een door de Tsjechische overheid gehanteerde vaccinatieplicht. Hier was in het geding of een schending van de persoonlijke integriteit (via een plicht tot vaccinatie) voor ging op de nationale gezondheid. Uiteindelijk oordeelde het Hof dat de nationale gezondheid voor de persoonlijke integriteit gaat en dat de Tsjechische overheid sancties kan opleggen wanneer mensen zich niet laten vaccineren. Hierbij in het achterhoofd houdende dat vaccinatie op vrijwillige basis niet zou zorgen voor de benodigde bescherming om de kinderziektes te stoppen.

De gevolgen
Het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft tot gevolg dat kinderen die niet gevaccineerd zijn in Tsjechië de toegang tot de crèche en kleuterschool geweigerd kan worden. Wel houden ongevaccineerde kinderen toegang tot de basisschool. Het basisonderwijs wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens namelijk gezien als zodanig essentieel in het leven van kinderen, dat de toegang daartoe niet ontzegd kan worden. Echter, de faciliteiten hieromheen (zoals de naschoolse opvang) worden wel alleen toegankelijk voor gevaccineerde kinderen.

Nederland
In de bovenstaande uitspraak ging het weliswaar om vaccinatie tegen kinderziektes en niet tegen corona, maar niet uitgesloten kan worden dat deze uitspraak mogelijk wel een deur opent wanneer men het eventueel gaat hebben over een eventuele verplichte corona vaccinatiestrategie. De Nederlandse overheid gaat thans in de strijd tegen Corona nog altijd uit van een vaccinatie strategie op vrijwillige basis (en op basis daarvan geldt onder andere dat werkgevers hun werknemers niet kunnen verplichten om zich te laten vaccineren). Of de recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens invloed gaat hebben op Corona-vaccinaties (in Nederland of elders in Europa) zal de tijd ons leren.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte.