Vergeet als werkgever niet vóór 1 oktober a.s. uw aanvraag compensatie transitievergoeding in te dienen!

03-09-2020

Mocht u als werkgever in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer bij (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u nog maar tot 1 oktober 2020 hiervoor een compensatie aanvragen bij UWV.

UWV verstrekt op aanvraag van de werkgever een compensatie voor transitievergoedingen die betaald zijn bij (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De overeenkomst kan beëindigd zijn door opzegging, ontbinding of in goed overleg (via een vaststellingsovereenkomst). De arbeidsovereenkomst kan ook van rechtswege geëindigd zijn. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens 2 jaar ziekte kan compensatie worden verstrekt.

Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Een andere voorwaarde is dat de medewerker ziek uit dienst is gegaan (‘wegens ziekte of gebreken niet (meer) in staat was de bedongen arbeid te verrichten’).

Tot 1 oktober 2020 kunt u als werkgever een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 door u zijn betaald (‘oude gevallen’).

Daarnaast kunt u als werkgever per 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die door u zijn betaald op of na 1 april 2020 (‘structurele situatie’). Voor deze nieuwe gevallen geldt de deadline van 1 oktober 2020 niet. In die gevallen dient u de aanvraag (wel) te doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding volledig hebt betaald.