Groen, geel, oranje en dan toch ineens weer rood. Het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken voor reizen naar het buitenland kan zo nu en dan veranderen wanneer COVID-19 weer in opkomst is. Het wel of niet door laten gaan van de lang geplande vakantie is een keuze die veel Nederlanders maken deze zomer. Wat het allemaal nog ingewikkelder kan maken is wanneer gescheiden ouders het niet eens worden over deze keuze. Zo wil de ene ouder bijvoorbeeld graag naar het buitenland met de kinderen, terwijl de andere ouder de kinderen het liefst in eigen land houdt.

Welk advies bij welke code?

Voor het overzicht zetten we eerst even op een rijtje wat deze kleurcodes precies inhouden. Groen staat voor: geen bijzondere veiligheidsrisico’s, geel staat voor: let op, veiligheidsrisico’s, oranje staat voor: alleen noodzakelijke reizen en rood staat voor: niet reizen. Op de website van de rijksoverheid wordt vermeld dat deze kleuradviezen niet bindend zijn. Te allen tijde blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om te gaan reizen. Echter als er kinderen in het spel zijn en gescheiden ouders komen er niet uit dan is het aan de rechter om hierover te beslissen.

Vakantie vs. Noodzakelijke reis

In Rotterdam wendt zich een vrouw tot de rechtbank voor het verlenen van vervangende toestemming om op vakantie te gaan met haar vier kinderen. De Rechtbank Rotterdam beslist in kort geding (een spoedprocedure) dat deze vrouw niet op reis mag naar Turkije met haar kinderen, omdat het reisadvies in het vakantieland ten tijde van de vakantie ‘code oranje’ of ‘code rood’ is. De rechtbank licht haar beslissing toe; ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat een vakantie niet valt aan te merken als een noodzakelijke reis. Indien dit reisadvies echter weer bijgesteld wordt in “geen veiligheidsrisico’s”(groen) of “let op, veiligheidsrisico’s” (geel), dan ziet de rechtbank in de argumenten van de man onvoldoende aanleiding de vrouw toestemming voor de reis met de minderjarigen naar Turkije te onthouden.’ Met andere woorden, wanneer het reisadvies ten tijde van de vakantie van ‘code oranje’ naar ‘code geel’ of ‘code groen’ verandert, mag de vrouw met de kinderen op vakantie. De vakantie brengt op dat moment geen aanzienlijke risico’s met zich mee die een gevaar vormen voor de kinderen.

Belang van het kind

In een vergelijkbare zaak geeft de Rechtbank Den Haag  in het bijzonder aandacht aan het belang van het kind. Het kind in casu heeft overgewicht en een minder goede conditie waardoor deze als risicogroep wordt aangemerkt voor COVID-19. Met dit in het achterhoofd beslist de Rechtbank; ‘In combinatie met de code “geel” zoals deze op dit moment geldt voor Duitsland, Zwitserland en Italië, waarbij reizen weliswaar is toegestaan maar sprake is van veiligheidsrisico’s, acht de rechtbank een vakantiereis naar Italië op dit moment niet in het belang van de minderjarige. Deze reis geeft onnodig risico’s. De situatie die door de reis ontstaat is voor de minderjarige en zijn gezondheid te onzeker.’ De ouder krijgt in dit geval geen toestemming om met het kind op vakantie te gaan bij een ‘code geel’ advies. Bij deze uitspraak hecht de rechtbank grote waarde aan het belang van het kind en de risico’s die een ‘code geel’ gebied in dit specifieke geval met zich meebrengt.

Geen gevaar? Ouder beslist

De Rechtbank Oost-Brabant bevestigt bovenstaande uitspraken nog eens. In deze zaak wil de vader met de kinderen kamperen in Frankrijk. De moeder wil dit liever niet in verband met het coronavirus. De rechter beslist als volgt; ‘Hoewel de voorzieningenrechter begrip heeft voor de weerstand van de vrouw tegen reizen naar het buitenland in coronatijd, hebben partijen samen het gezag over de kinderen en is uitgangspunt dat man in de periode dat “hij de kinderen heeft” beslist hoe hij die tijd invult’. Daarnaast is van belang dat de vader aangeeft dat hij terug zal keren naar Nederland wanneer de situatie in Frankrijk omtrent het coronavirus in negatieve zin verandert. De rechter beslist dan ook dat een campingvakantie naar een EU-land met een ‘code geel’ reisadvies niet als onverantwoord wordt gezien en dat de man met kinderen (die niet vallen onder een risicogroep) op vakantie mag.

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraken, is de kans aldus groot dat een rechter een verzoek om vervangende toestemming (in het geval dat u er niet uitkomt met de andere ouder van uw kinderen) voor een reis naar een land met een negatief reisadvies zal afwijzen. Een vakantie valt namelijk niet aan te merken als een noodzakelijke reis. Als uw kind onder de risicogroepen van het coronavirus valt, blijkt uit bovenstaande uitspraken dat het niet in het belang van het kind is om naar ‘code geel’ gebieden te reizen. In tegenstelling tot kinderen die niet onder de risicogroepen vallen die van de rechter wel naar ‘code geel’ gebieden mogen afreizen.

Hebt u vragen over een geplande vakantie of stemt de andere ouder niet in met uw reisplannen? Neem dan contact op met een van onze advocaten!

Met kinderen op vakantie in coronatijd: Mag dit wel?

24-08-2020

Groen, geel, oranje en dan toch ineens weer rood. Het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken voor reizen naar het buitenland kan zo nu en dan veranderen wanneer COVID-19 weer in opkomst is. Het wel of niet door laten gaan van de lang geplande vakantie is een keuze die veel Nederlanders maken deze zomer. Wat het allemaal nog ingewikkelder kan maken is wanneer gescheiden ouders het niet eens worden over deze keuze. Zo wil de ene ouder bijvoorbeeld graag naar het buitenland met de kinderen, terwijl de andere ouder de kinderen het liefst in eigen land houdt.

Welk advies bij welke code?

Voor het overzicht zetten we eerst even op een rijtje wat deze kleurcodes precies inhouden. Groen staat voor: geen bijzondere veiligheidsrisico’s, geel staat voor: let op, veiligheidsrisico’s, oranje staat voor: alleen noodzakelijke reizen en rood staat voor: niet reizen. Op de website van de rijksoverheid wordt vermeld dat deze kleuradviezen niet bindend zijn. Te allen tijde blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om te gaan reizen. Echter als er kinderen in het spel zijn en gescheiden ouders komen er niet uit dan is het aan de rechter om hierover te beslissen.

Vakantie vs. Noodzakelijke reis

In Rotterdam wendt zich een vrouw tot de rechtbank voor het verlenen van vervangende toestemming om op vakantie te gaan met haar vier kinderen. De Rechtbank Rotterdam beslist in kort geding (een spoedprocedure) dat deze vrouw niet op reis mag naar Turkije met haar kinderen, omdat het reisadvies in het vakantieland ten tijde van de vakantie ‘code oranje’ of ‘code rood’ is. De rechtbank licht haar beslissing toe; ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat een vakantie niet valt aan te merken als een noodzakelijke reis. Indien dit reisadvies echter weer bijgesteld wordt in “geen veiligheidsrisico’s”(groen) of “let op, veiligheidsrisico’s” (geel), dan ziet de rechtbank in de argumenten van de man onvoldoende aanleiding de vrouw toestemming voor de reis met de minderjarigen naar Turkije te onthouden.’ Met andere woorden, wanneer het reisadvies ten tijde van de vakantie van ‘code oranje’ naar ‘code geel’ of ‘code groen’ verandert, mag de vrouw met de kinderen op vakantie. De vakantie brengt op dat moment geen aanzienlijke risico’s met zich mee die een gevaar vormen voor de kinderen.

Belang van het kind

In een vergelijkbare zaak geeft de Rechtbank Den Haag  in het bijzonder aandacht aan het belang van het kind. Het kind in casu heeft overgewicht en een minder goede conditie waardoor deze als risicogroep wordt aangemerkt voor COVID-19. Met dit in het achterhoofd beslist de Rechtbank; ‘In combinatie met de code “geel” zoals deze op dit moment geldt voor Duitsland, Zwitserland en Italië, waarbij reizen weliswaar is toegestaan maar sprake is van veiligheidsrisico’s, acht de rechtbank een vakantiereis naar Italië op dit moment niet in het belang van de minderjarige. Deze reis geeft onnodig risico’s. De situatie die door de reis ontstaat is voor de minderjarige en zijn gezondheid te onzeker.’ De ouder krijgt in dit geval geen toestemming om met het kind op vakantie te gaan bij een ‘code geel’ advies. Bij deze uitspraak hecht de rechtbank grote waarde aan het belang van het kind en de risico’s die een ‘code geel’ gebied in dit specifieke geval met zich meebrengt.

Geen gevaar? Ouder beslist

De Rechtbank Oost-Brabant bevestigt bovenstaande uitspraken nog eens. In deze zaak wil de vader met de kinderen kamperen in Frankrijk. De moeder wil dit liever niet in verband met het coronavirus. De rechter beslist als volgt; ‘Hoewel de voorzieningenrechter begrip heeft voor de weerstand van de vrouw tegen reizen naar het buitenland in coronatijd, hebben partijen samen het gezag over de kinderen en is uitgangspunt dat man in de periode dat “hij de kinderen heeft” beslist hoe hij die tijd invult’. Daarnaast is van belang dat de vader aangeeft dat hij terug zal keren naar Nederland wanneer de situatie in Frankrijk omtrent het coronavirus in negatieve zin verandert. De rechter beslist dan ook dat een campingvakantie naar een EU-land met een ‘code geel’ reisadvies niet als onverantwoord wordt gezien en dat de man met kinderen (die niet vallen onder een risicogroep) op vakantie mag.

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraken, is de kans aldus groot dat een rechter een verzoek om vervangende toestemming (in het geval dat u er niet uitkomt met de andere ouder van uw kinderen) voor een reis naar een land met een negatief reisadvies zal afwijzen. Een vakantie valt namelijk niet aan te merken als een noodzakelijke reis. Als uw kind onder de risicogroepen van het coronavirus valt, blijkt uit bovenstaande uitspraken dat het niet in het belang van het kind is om naar ‘code geel’ gebieden te reizen. In tegenstelling tot kinderen die niet onder de risicogroepen vallen die van de rechter wel naar ‘code geel’ gebieden mogen afreizen.

Hebt u vragen over een geplande vakantie of stemt de andere ouder niet in met uw reisplannen? Neem dan contact op met een van onze advocaten!