Werkgever moet werknemers er actief op wijzen dat zij hun – binnenkort te vervallen/verjaren – vakantiedagen moeten opnemen

30 juni 2023

Laat de werkgever dit na? Dan kan hij geen beroep doen op verval of verjaring van deze dagen. Met als consequentie dat de werknemer ze later alsnog kan opnemen of deze dagen bij beëindiging van het dienstverband – vermeerderd met vakantiebijslag – moeten worden uitbetaald.

Het vloeide al enige tijd voort uit Europese rechtspraak, maar nu heeft ook de Nederlandse hoogste rechter, de Hoge Raad, op 23 juni jl. geoordeeld (klik hier) dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers hun recht op vakantie niet verliezen, zonder dat zij daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gehad om van dat vakantierecht gebruik te maken.

Werkgevers moeten er ‘concreet en in alle transparantie voor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen, en hem er zo nodig formeel toe aan te zetten dat te doen. Daarbij dient hij de werknemer erover te informeren – op precieze wijze en tijdig, zodat die vakantie de betrokkene nog de rust en ontspanning kan bieden waaraan zij wordt geacht bij te dragen – dat hij de vakantie die aan het einde van de referteperiode of van een toegestane overdrachtsperiode niet is opgenomen, verliest’.

De bewijslast hierover rust op de werkgever. Als hij niet kan bewijzen alle zorgvuldigheid te hebben betracht die nodig is om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen waarop hij recht had, is een geclaimd verval van het recht op die vakantie niet rechtsgeldig.

In Jip en Janneke: zag u als werkgever in het voorjaar aankomen dat het wettelijke verlofsaldo dat uw werknemer in 2022 had opgebouwd niet volledig vóór 1 juli 2023 door hem zou zijn opgenomen (en dus met ingang van 1 juli a.s. op basis van de wet zou komen te vervallen)? Dan had u deze werknemer een mailtje moeten sturen met een tekst in de trant van:

“Beste Klaas/Maartje,

Je hebt nog 5 vakantiedagen over van vorig jaar. Deze moet je vóór 1 juli a.s. opnemen, anders komen ze te vervallen. Dat zou natuurlijk zonde zijn!

Ik hoor graag binnen een week van je wanneer je deze dagen wilt opnemen.”

NB: Natuurlijk moet u er dan wel ook voor zorgen dat Jan of Maartje de dagen ook echt kan       opnemen (en dus niet hun verlofaanvragen afwijzen op de grond dat het bijvoorbeeld te druk is).

Het is belangrijk voor werkgevers om een goede verlofadministratie te voeren, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Waarbij dan ook goed in het oog moet worden gehouden dat bij opname van vakantie door een werknemer, steeds eerst díe dagen van zijn openstaande verlofsaldo moeten worden afgeboekt, die als eerste komen te vervallen of verjaren.

Heeft u vragen over verlofstuwmeren van uw werknemers of bent u als werknemer in een discussie beland met uw werkgever over verval of verjaring van door u opgebouwde vakantiedagen?

Onze arbeidsrechtspecialist Hellen de Werd voorziet u graag van advies. Bel 0183- 35 67 52 of mail naar hellen@karakteradvocaten.nl.