Oeps… vergeten om tijdig de pensioenuitvoerders op de hoogte te stellen van de scheiding. Wat nu?

19 oktober 2022

Standaard verevening

Tenzij u samen wat anders afspreekt, wordt het ouderdomspensioen bij echtscheiding op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) verdeeld. In dat geval ontvangt u de helft van elkaars ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Berichtgeving aan pensioenuitvoerders

Binnen twee jaar na de echtscheiding of scheiding van tafel en bed moet de pensioenuitvoerder door middel van een speciaal formulier op de hoogte worden gebracht van de scheiding. Dit formulier hoeft binnen die twee jaar enkel door één van de partijen te worden ondertekend. Indien hieraan is voldaan keert de pensioenuitvoerder het deel van het ouderdomspensioen waarop de ex-partner recht heeft vanaf de datum dat de pensioenopbouwer met pensioen gaat, rechtstreeks aan de ex-partner uit.

Indien de hiervoor genoemde termijn van twee jaar is verstreken en u hebt de pensioenuitvoerder niet op de hoogte gebracht, dan ontvangt de pensioenopbouwer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het volledige pensioen. De pensioenopbouwer dient dan zelf het deel wat de ex-partner toekomt, aan hem of haar over te maken.

Nadelen niet informeren pensioenuitvoerder

Naast dat in dit geval voor de uitbetaling contact tussen de ex-partners nodig is (wat helaas in veel van de gevallen niet gewenst is), kan dit voor beide partijen ook negatieve gevolgen hebben. Helaas wordt er niet altijd meegewerkt door de pensioenopbouwer, waardoor de ex-partner stappen moet ondernemen om zijn/haar deel alsnog te ontvangen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een mogelijk fiscaal nadeel voor de pensioenopbouwer.

Mogelijk fiscaal nadeel pensioenopbouwer

De pensioenopbouwer betaalt namelijk inkomstenbelasting over het deel dat hij/zij van de pensioenuitvoerder ontvangt. Een deel van dat pensioen moet de pensioenopbouwer vervolgens overmaken aan zijn/haar ex-partner. Dit deel kunt u bij de belastingdienst slechts aftrekken tegen 37,05% (2022). Indien u door de hoogte van uw inkomen in de hoogste belastingschijf zit, dan betaalt u dus meer belasting over het deel dat u doorstort ten opzichte van wat u er uiteindelijk van terugkrijgt. De pensioenopbouwer heeft op die manier een fiscaal nadeel. Doordat het deel dat aan de ex-partner toekomt wordt doorgestort, mag dit nadeel namelijk niet worden verrekend met het pensioen dat aan de ex-partner toekomt. Die behoort zijn/haar gehele deel te ontvangen. Als het pensioen rechtstreeks vanuit de pensioenuitvoerder aan de ex-partner wordt betaald, dan hoeft de pensioenopbouwer geen inkomstenbelasting te betalen over het deel dat aan de ex-partner toekomt en bestaat dit nadeel dus niet.

Om het fiscale nadeel te voorkomen is het belangrijk om binnen twee jaar na echtscheiding of scheiding van tafel en bed het formulier in te vullen en bij de pensioenuitvoerder(s) in te dienen.

Wat nu als de termijn inmiddels is verstreken en het formulier niet tijdig bij de pensioenuitvoerder(s) is ingediend?

De ervaring leert ons dat een groot aantal pensioenuitvoerders ook bereid is om ná de termijn van twee jaar mee te werken aan het de pensioenverdeling waarbij het pensioen rechtstreeks wordt overgemaakt aan de ex-partner. In dat geval is het echter wel nodig dat beide partijen het formulier ondertekenen. Lukt dit niet of heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Dat kan via 0183 – 35 67 52 of info@karakteradvocaten.nl.