Wie van de ouders moet na de scheiding het schoolgeld, de contributie voor sport, kleding en meer voor de kinderen betalen? De Expertgroep Alimentatie heeft in het Tremarapport opgenomen wat onder de verblijfsoverstijgende kosten valt. De rechtbank ging in onderstaande uitspraak mee met het rapport en bepaalde dat de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben de ‘vaste lasten’ moet voldoen.

Vaste lasten / verblijfsoverstijgende kosten
Deze vaste lasten worden ook wel verblijfsoverstijgende kosten genoemd en bestaan uit schoolgeld, contributie, kleding, uitgaven met dagjes weg etc. Sinds 1 januari 2020 is de post kleding toegevoegd aan dit rijtje en dit moet ervoor zorgen dat er minder discussie is over de verdeling van kosten van kinderkleding tussen ouders. De post kleding valt vanaf 1 januari 2020 dus onder de ouder waar de hoofdverblijfplaats is.

De uitspraak
In de uitspraak van 8 april 2021 gaat het om een man en vrouw die gescheiden zijn en het niet eens kunnen worden over de verdeling van hun uitgaven. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij de vrouw. De rechtbank wil; ‘voorop stellen dat, als de man kosten wil maken die onder de verblijfsoverstijgende kosten vallen en dus voor rekening van de vrouw komen, hij daarover eerst overleg moet voeren met de vrouw. Als partijen geen overeenstemming hebben en de man maakt de kosten toch, dan komen die voor zijn rekening’.

De man heeft vanaf 1 januari 2020 drie kledingstukken (boxers en sokken) voor in totaal € 10,27 gekocht en betaald. De vrouw betwist dat de kinderen die kleding nodig hadden. Partijen hebben hierover dus geen overeenstemming. Deze kosten blijven volgens de rechter voor rekening van de man. In casu gaat het om een klein bedrag, maar dezelfde regels gelden wanneer dit grote of onvoorziene kosten zijn.

Opmerking verdient dat in deze zaak geen kinderalimentatie wordt betaald, maar meestal is dit wel het geval. In deze zaak dragen de ouders de verblijfskosten van de kinderen (zoals onderdak en boodschappen) zelf op de momenten dat de kinderen bij de ene of de andere ouder zijn. In veel andere gevallen betaalt de éne ouder (waar de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben), meestal kinderalimentatie aan de andere ouder waar de kinderen wél hun hoofdverblijf hebben en dan kunnen mede daarmee de verblijfsoverstijgende kosten worden betaald. Meestal ontvangt de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben ook nog kinderbijslag én mogelijk kindgebonden budget.

Zonder overleg blijven de kosten voor één ouder
Aankopen op een vakantie of kosten die zijn gemaakt tijdens het verblijf bij één van de ouders komen niet voor rekening van de ander wanneer er geen overleg is geweest over deze uitgaven. Deze vallen dus niet onder de vaste lasten van de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben. Zonder overleg zijn de kosten die onder de verblijfsoverstijgende kosten vallen dus voor rekening van de ouder die niet overlegt.

Samenwerken is de oplossing
Hoe dan ook is het belangrijk om als ouders in gesprek te blijven over de gemaakte afspraken en deze indien nodig aan te passen. Voorop staat dat ouders zich zo goed als mogelijk houden aan de afspraken die zijn gemaakt en in overleg de beslissingen maken, zonder de kinderen hiermee te belasten.

Heeft u vragen over de kosten van uw kind(eren) of komt u er niet uit samen met uw ex-partner? Neem dan contact op met een van onze advocaten!