Alimentatie vastgesteld op grond van onbepaald inkomen/zwart geld?
Wanneer ex-partners besluiten om uit elkaar te gaan komt daar veel bij kijken. Niet alleen moeten de bezittingen verdeeld worden, maar ook moet er gekeken worden naar de toekomst. Hoe gaat het kostenplaatje voor het onderhoud van de kinderen en een ex-partner er bijvoorbeeld uit zien? Uit een recente uitspraak is gebleken dat het uitgavenpatroon tijdens een huwelijk belangrijk is voor het vaststellen van de alimentatie; zelfs wanneer er zwart geld in het spel is.

Wat is alimentatie?
Alimentatie is een (door de rechter) vastgesteld bedrag wat een ex-partner ontvangt om de maandelijkse kosten na een scheiding te kunnen betalen. Bij het vaststellen hiervan wordt er gekeken naar het uitgavenpatroon tijdens het huwelijk en naar de inkomens van de ex-partners. Bij het berekenen van alimentatie moet vervolgens worden vastgesteld wat ieder van de ex-partners kan betalen. Dit wordt ook wel de ‘draagkracht’ genoemd. De alimentatie zal naar rato van draagkracht over ex-partners verdeeld worden.

De hofnorm en de behoeftelijst
Een terugkomende term in de wereld van alimentatie is de hofnorm. Deze norm wordt aangehouden door de Nederlandse rechtbanken bij het vaststellen van de hoogte van alimentatie. De hofnorm houdt in dat de huwelijksgerelateerde behoefte 60% van het voormalige netto gezinsinkomen (in de laatste drie jaren) bedraagt. Deze hofnorm wordt gebruikt als een maatstaf, maar hiernaast moet er ook worden gekeken naar de door partijen aangevoerde relevante omstandigheden. Deze komen naar voren in de behoeftelijst. Dit is een lijst gemaakt door de partijen zelf waarin zij per kosten post aangeven wat hun uitgaven waren tijdens het huwelijk. Hierdoor krijgt de rechter een globaal inzicht in het uitgavenpatroon binnen een huwelijk zodat hieruit de welvaart van partijen kan worden afgeleid.

Feiten van de zaak
In een zaak gewezen door rechtbank Midden-Nederland op 1 februari 2021 stonden twee ex-partners tegenover elkaar. De vrouw beweerde dat zij tijdens het huwelijk leefden van ongeveer € 20.000,- netto per maand. Zij voerde aan dat dit geld voornamelijk zwart werd verdiend. Echter, voerde de man aan dat de partijen tijdens het huwelijk ongeveer € 4.000,- netto per maand te besteden hadden. Een wezenlijk verschil wat niet onopgemerkt voorbij ging aan de rechter. De vrouw leverde bonnen in van aankopen bij merken als Gucci, Louis Vuitton, Chanel en Hèrmes die haar standpunt onderbouwden.

Visie van de rechter
De rechter in bovengenoemde zaak paste de zogenaamde hofnorm niet toe, omdat de tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van man en vrouw redelijkerwijs niet leiden tot een goed beeld van het kostenplaatje tijdens het huwelijk. De belastingaangiften van de man kwamen dikwijls niet overeen met de verklaring van de vrouw. De rechtbank oordeelde dan ook dat, aan de hand van de bronnen die de vrouw had overgelegd, het maandelijkse inkomen veel hoger lag dan de man beweerde. De rechtbank besloot op basis van de behoeftelijst van de vrouw de alimentatie te bepalen. De kinderalimentatie bedroeg € 1.864,- per kind per maand en de partneralimentatie bedroeg € 5.680,- per maand. Bij het vaststellen van alimentatie kijkt de rechtbank niet alleen naar de puur noodzakelijke kosten maar ook naar de gebruikelijke uitgaven die partijen deden tijdens het huwelijk.

Heeft u vragen over de alimentatie van u of uw kind(eren)? Neem dan contact op met een van onze advocaten!