Broers weten niet van elkaars bestaan af, omdat ouders niet door één deur kunnen

16-09-2020

Er zullen weinig mensen zijn die het plot van de film ‘Parent Trap’ niet kennen. Twee meisjes die er op een kampeertrip achter komen dat zij een tweeling zijn, maar na hun geboorte ieder bij één ouder zijn opgegroeid en daardoor niet van elkaars bestaan afweten. Een dergelijke situatie kan ook alleen maar in een film voorkomen. Toch? Uit recente rechtspraak is helaas gebleken dat een breuk tussen ouders ook in het echte leven ertoe kan leiden dat kinderen van dezelfde ouders elkaar niet kennen. Gelukkig steekt de rechter er een stokje voor dat het net als in de film op de kinderen aankomt om dit contact te herstellen.

Family life

Een term die geregeld langskomt in echtscheidingszaken is ‘family life’. Deze term is vastgelegd in het Europees verdrag van de rechten van de mens en ziet toe op het bevorderen van communicatie binnen een ‘family’. Zowel een ouder als een kind hebben recht op contact en omgang met elkaar. Natuurlijk is het wel afhankelijk van de omstandigheden van een zaak in hoe ver een regeling hieromtrent gaat.

‘Parent Trap’

Op 4 juni 2020 deed het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak over een controversiële zaak. Ouders hebben samen twee kinderen, zijn uit elkaar gegaan en hebben vervolgens beide het gezag over één van de kinderen gekregen. Problematiek in communicatie en andere conflicten hebben ervoor gezorgd dat de broertjes elkaar niet kennen en geen contact hebben met de ouder waar ze niet woonachtig zijn. Behalve dat de kinderen elkaar niet spreken, weten zij niet eens van elkaars bestaan af. Dit zorgt voor een rare situatie wanneer moeder met kind en vader met kind elkaar op straat tegen het lijf lopen. Vader wil geen contact, maar moeder benadrukt dat; ‘Een nog langere periode van rust zal niet maken dat de vader wel gaat meewerken en is bovendien niet in het belang van de kinderen. De kinderen hebben nu immers geen contact met elkaar, de andere ouder én de grootouders. De zorgwekkende situatie blijft alleen maar langer in stand en de schok voor de kinderen als zij erachter komen dat zij een broer(tje) hebben, wordt alleen maar groter’.

Visie van de rechter

Het hof vindt de rust in het leven van de broertjes van groot belang en hecht hier grote waarde aan. Om de strijd niet opnieuw aan te wakkeren en de vrede te bewaren, ziet het hof voor het komende jaar af van een omgangsregeling. Aldus het hof; ‘beide ouders hebben een aandeel gehad in het ontstaan van de onwenselijke situatie waarin de kinderen terecht zijn gekomen. Het evenwicht dat zo doende is ontstaan is verre van ideaal, echter het verbreken van het evenwicht levert het risico van grote spanningen op, die zeker ook niet in het belang van de kinderen zijn’. Ondanks dat er geen omgangsregeling wordt vastgesteld drukt het hof  wel de ouders op het hart dat het belangrijk is de ontmoeting van de broertjes niet aan het lot over te laten. Op den duur zullen zij hoe dan ook achter elkaars bestaan komen. Daarom adviseert het Hof dat de ouders de kinderen informeren (op een passende manier voor hun leeftijd) over het bestaan van hun broer.

Uitzonderlijk

Op den duur zullen de broertjes elkaars bestaan ontdekken en waarschijnlijk zal de rechter een verdere rol spelen in hun leven betreffende de omgang. Deze situatie is een uitzonderlijk geval en enkel in zijn soort. Het is in de meeste omgangsgeschillen normaal dat beide ouders hun kinderen blijven zien in het belang van het kind en hier zal de rechter dan ook altijd rekening mee houden.

Heeft u vragen over de omgang met uw kind(eren) of komt u er niet uit samen met uw ex-partner? Neem dan contact op met een van onze advocaten!

Lees ook onze blog: “Ik heb twee families met een muur ertussen” voor meer informatie over wat u als ouder kunt doen als de communicatie met de andere ouder ernstig is verstoord.