Ik heb twee families met een muur ertussen

14-09-2020

Communicatie tussen gescheiden ouders gaat niet altijd van een leien dakje. Elkaar niet begroeten, je kind als boodschapper inzetten en kwaad spreken over de ander kan ervoor zorgen dat er een tweestrijd ontstaat bij kinderen. Het is namelijk niet altijd even makkelijk om tussen twee ouders in te staan die elkaar tegenspreken en constant in conflict zijn.

Communicatie

Communiceren met je ex-partner kan heel lastig zijn wanneer je ontevreden of het niet met elkaar eens bent. Ook al is de relatie voorbij en wil je elkaar nooit meer spreken zul je moeten accepteren dat je samen een kind hebt en nog jaren met elkaar beslissingen moet nemen. Wanneer dit ècht niet lukt uit eigen beweging zal een rechter toezien op het bevorderen van de communicatie. De rechter kan ouders zelfs verplichten een kort gesprek te houden in het bijzijn van hun kind(eren) wanneer zij elkaar tegenkomen of hen een intensief hulpverleningstraject opleggen om hun verstoorde ouderrelatie te verbeteren.

Hof Arnhem-Leeuwarden

Op 2 juli 2020 deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak in een zaak waarbij gescheiden ouders het niet eens konden worden over de verdeling van de zorg en de plaats waar hun kind voetbalt. De ouders van het kind konden de strijdbijl niet begraven waardoor het kind gebruikt werd als boodschapper tussen beide partijen. De rechter beschrijft de situatie; ‘De communicatie tussen de vader en de moeder als ouders van het kind is fors verstoord. De vader en de moeder begroeten elkaar niet, het kind wordt ingezet als boodschapper en wordt geconfronteerd met belaste uitspraken van de ene ouder over de andere ouder en het kind ondervindt de daarbij gepaard gaande emoties’.

Visie van de rechter                                                                                                              

Door een conflict tussen ouders wordt een kind in het nauw gedreven en kan er een tweestrijd ontstaan betreffende de loyaliteit. Hierdoor wil het hof de overgangsmomenten die het minderjarige kind ondervindt beperken; ‘het kind moet op dit moment alle zeilen bij zetten om binnen het loyaliteitsconflict waarin hij zich bevindt, goed te gedijen bij de vader, de moeder en nu ook nog op zijn school. Hij moet telkens zelf (om bij de beeldspraak van de minderjarige te blijven) “over die muur naar de andere familie” heen klimmen. Dat is niet in het belang van het kind en zolang hij niet vrijuit en onbelast tussen zijn ouders kan bewegen, is het in zijn belang dat de momenten van overgang beperkt zijn’.

Brief vooraf

Bijzonder aan deze zaak is dat het kind van de twee gescheiden ouders het hof verzoekt om de uitspraak van het hof te ontvangen vóórdat zijn ouders dit te horen krijgen. In het belang van het kind gaat het hof met het verzoek van het kind akkoord. Op deze manier krijgt het kind meer tijd om de beslissing te verwerken zonder confrontatie met zijn beide ouders. Een eerste keer dat het kind vóór de ouders wordt ingelicht zodat het de uitkomst niet in bijzijn van één van de ouders te horen krijgt.

Afspreken en aanvaarden

Voorop staat dat ouders zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt zonder kinderen hiermee te belasten. Hiernaast is het van groot belang hoe ouders omgaan met rechterlijke beslissingen en op welke wijze zij deze aanvaarden. Communicatie is ‘key’ en niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig zijn er voldoende instanties die ouders hierbij kunnen helpen (denk aan ‘Kinderen uit de knel’ wat in veel gemeenten wordt aangeboden, een omgangshuis of een kindercoach’). Indien een van de ouders voor dergelijke hulpverlening niet openstaat, is een procedure over de onderwerpen van conflict onvermijdelijk. Ook dan zal via het ‘Uniform Hulpaanbod’ dat de rechtbank hanteert, worden gezorgd voor adequate en interveniërende hulpverlening.

Heeft u vragen over de omgang met uw kind(eren) of komt u er niet uit samen met uw ex-partner? Neem dan contact op met een van onze advocaten!