Rookverbod in ouderschapsplan: mag dat?

11-09-2020

Wanneer u besluit een punt achter een relatie te zetten, heeft dit niet alleen gevolgen voor u en uw partner maar ook voor uw kinderen. Het ouderschap voortzetten als ‘collega’s’ in plaats van ‘minnaars’ kan een uitdaging zijn en daarom is het ‘ouderschapsplan’ in het leven geroepen. Dit ouderschapsplan moet ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de opvoeding van uw kinderen en dat u later geen onenigheid krijgt.

Inhoud ouderschapsplan

In essentie bevat een ouderschapsplan afspraken over de zorg en omgang, grote keuzes in het leven van uw kind, kinderalimentatie en hoe u de kinderen betrekt bij het maken van het plan. Denk dan aan het kiezen van een middelbare school, afspraken over bedtijden en wie de identiteitsbewijzen van de kinderen beheert. Keuzes zoals hiervoor genoemd zijn best wel voor de hand liggend wanneer u een ouderschapsplan opstelt, maar sommige ouders kiezen ervoor om tot in het kleinste detail afspraken vast te leggen.

Zo is het mogelijk om in een plan op te nemen dat termen als ‘vader’/’moeder’/’papa’/’mama’ gereserveerd blijven voor de ouders en niet aan een ander worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. Ook kunnen ouders afspreken dat kinderen tot een bepaalde leeftijd elke dag verplicht vitamine supplementen moeten nemen bij hun maaltijd. Hiernaast is het ook mogelijk om regels vast te leggen over het alcohol en drugsgebruik van de kinderen en bijvoorbeeld wanneer nieuwe partners geïntroduceerd worden aan één van de ouders.

In een ouderschapsplan staan niet alleen afspraken over hoe de ouders omgaan met hun kinderen maar ook met elkaar. Bijvoorbeeld of ouders samen naar info avonden en rapportgesprekken gaan op de basisschool en hoe zij zich inspannen om elkaar als ouders respectvol, constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die betrekking hebben op de kinderen. Echter, kan men ook te ver gaan wanneer het gaat over regels vastleggen waar de kinderen en de andere ouder zich aan moeten houden.

Veel van de afspraken die ouders maken, staan in algemene zin in de wet. Zo staat letterlijk in de wet dat ouders de verplichting hebben om de ontwikkeling van de banden van hun kind met de andere ouder te bevorderen (art. 1:247 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Daarnaast staat in de wet dat een kind na een echtscheiding of verbreking van samenleving, recht houdt op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders (art. 1:247 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Het ouderschapsplan is dus een uitwerking van de verplichtingen die ouders op grond van de wet al hebben. Overleg over de inhoud van het ouderschapsplan zorgt ervoor dat er nagedacht wordt over wat deze verplichtingen inhouden en hoe dit praktisch gaat worden als ouders daadwerkelijk ieder hun eigen weg gaan.

Rookverbod andere ouder gaat te ver

In een zaak waar de ene ouder verzoekt om een rookverbod in het bijzijn van de kinderen voor de andere ouder, beslist het gerechtshof Den Haag op 15 juli 2020 dat: ‘’het in beginsel aan de ouders is om invulling te geven aan de wijze waarop zij hun kinderen wensen op te voeden en hoe zij zich jegens hun kinderen wensen te gedragen’’. Het hof is dus van mening dat het niet in rechte afdwingbaar is om een ouder te verbieden binnenshuis en in de auto in het bijzijn van de kinderen te roken.

In een ouderschapsplan kunnen dus diverse afspraken worden gemaakt omtrent de kinderen, maar ook tussen ex-partners in een ouderschapsplan. Voorop staat dat de gemaakte afspraken in het belang van het kind zijn en niet door strijd tussen partners uitlopen op oneindig gedetailleerde discussiepunten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het ouderschapsplan de basis wordt van uw gezamenlijke ouderschap. Dit ouderschap is uiteraard altijd aan verandering onderhevig. Afspraken over een peuter van drie jaar zijn immers zodanig anders dan afspraken over een puberende 14-jarige. Blijven communiceren en overleggen is dus ook ná het opstellen van het ouderschapsplan van belang.

Hebt u vragen over het opstellen van een ouderschapsplan of komt u er met uw ex-partner samen niet uit? Neem dan contact op met een van onze advocaten!