Slapende dienstverbanden: hoe gaat uw organisatie daarmee om?

15 juli 2019

Achtergrond en risico’s

Sinds 2015 zijn veel werknemers die langdurig (2 jaar onafgebroken) arbeidsongeschikt waren, ‘slapend’ op de payroll van hun werkgever blijven staan. Vanaf dat jaar geldt namelijk dat bij beëindiging van hun dienstverband de wettelijke transitievergoeding moet worden betaald. En daartoe bleken veel werkgevers, na alle andere kosten die zij tijdens de 2 jaar ziekte al hadden moeten maken, niet bereid. Omdat er geen loondoorbetalingsverplichting meer geldt voor werknemers die 104 weken ziek zijn, kost een dergelijk slapend dienstverband de werkgever (bijna) niets; reden te meer voor veel werkgever om niet tot formele afwikkeling over te gaan. Wat velen van hen zich echter niet beseffen, is dat er wel ook behoorlijk wat risico’s kleven aan het slapend in stand houden van een dienstverband. Want wat als de werknemer herstelt en/of weer aanspraak maakt op zijn oude baan en salaris? En beseft u wel dat met het verstrijken van de tijd de transitievergoeding steeds verder oploopt (ook al krijgt de werknemer geen salaris meer) en dus een toekomstig ontslag feitelijk steeds duurder wordt?

Zeker nu de ‘Wet compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte’ is aangenomen en werkgevers een bij beëindiging van het dienstverband betaalde transitievergoeding over een paar maanden kunnen terugvragen, lijkt er niet veel reden meer te zijn om de slapende dienstverbanden niet (alsnog) te beëindigen.

Hoe nu te handelen?

Zoals wel vaker blijkt de praktijk echter weerbarstiger dan een simpele regeling doet vermoeden. Want wat is nu wijsheid? Wachten tot het moment van indiensttreding van de Wet op 1 april 2020? Of is het beter om snel het dienstverband te beëindigen zodat een zo klein mogelijk deel van de transitievergoeding voor eigen rekening komt? Maar beschikt uw onderneming in dat laatste geval wel over de financiële middelen om de transitievergoeding voor te financieren? Zijn er misschien nog andere motivaties om toch nog even te wachten? En wat moet u nou precies opschrijven en bewaren om vanaf 1 april 2020 de compensatie voor betaalde ontslagvergoedingen aan langdurig zieken terug te kunnen krijgen?

Laat het ons weten als wij u van advies kunnen voorzien! Bel met 01 83 – 35 67 52 of mail via hellen@karakteradvocatuur.nl.